กลุ่มลูกค้าที่เราเชี่ยวชาญ

image
ธุรกิจครอบครัว
สมาชิกครอบครัว กรรมการ ผู้ถือหุ้น
image
ผู้ที่มีสินทรัพย์สูง
เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง และผู้ที่มีสินทรัพย์สูง
ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแล และบริหารการเงิน
การลงทุน
image
กลุ่มอาชีพพิเศษ
เช่น แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ขายสินค้าONLINE หรือผู้ที่ต้องการแผนการเงินแบบเฉพาะเจาะจง
image
บุคคลทั่วไป
นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการเริ่มออม และลงทุนอย่างเป็นระบบ
image
บริการสำหรับองค์กร
จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ สวัสดิการพนักงาน ให้คำแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม บริการให้คำปรึกษารายชั่วโมงสำหรับผู้บริหาร ให้คำปรึกษาด้านข้อบังคับ และสวัสดิการพนักงาน
ทำไมคุณต้องเลือกเรา ?

พราะเราสามารถจัดการความมั่งคั่งให้ผู้รับคำปรึกษาได้อย่างครบวงจร และครบถ้วนตามหลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง ผู้รับคำปรึกษาจะได้รับคำแนะนำทางการเงินที่สามาถทำได้จริง และมีความเหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาแต่ละท่าน เรามีความเป็นกลางในการจัดการความมั่งคั่งให้ผู้รับคำปรึกษาโดยมีเป้าหมาย และผลประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นสำคัญ เรามีสินค้าทางการเงินที่ครอบคลุมทุกมิติของการจัดการความมั่งคั่ง แผนการเงินของเราจึงสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างรอบด้าน เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® หรือ คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (INVESTMENT PLANER : IP) เรามีความชำนาญในการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจรทั้งแผนการเงินบุคคลและแผนการเงินธุรกิจ
 
จำนวนแผนการเงินมากกว่า 500 แผน 
 
“เพราะแผนการเงินเป็นเรื่องซับซ้อน ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ของเราในอนาคต ให้เราช่วยดูแลคุณ”
 
ทีมผู้ก่อตั้ง MONEY ADWISE

ให้คำแนะนำจากมืออาชีพ
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

MONEY ADWISE เน้นการพูดคุยถึงความต้องการของผู้รับคำปรึกษา
นำเป้าหมายในชีวิตของผู้รับคำปรึกษามาเชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างแผนการเงินและให้คำแนะนำที่เพิ่มโอกาสที่จะทำให้ผู้รับคำปรึกษาไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
image
เป้าหมาย
เพราะทุกเป้าหมายมีความสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญกับทุกเป้าหมายของลูกค้า เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ ให้เป้าหมายของคุณด้วยการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ
image
เครื่องมือ
เครื่องมือทางการเงินมีความหลากหลายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เราจึงคัดสรรเครื่องมือทางการเงินทั้งในและต่างประเทศที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบทุกเป้าหมายของลูกค้า
image
ทีมดูแล
MONEY ADWISE มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์แผนการเงินของลูกค้าในหลายแง่มุมเพื่อให้ได้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและติดตามดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย
คำบอกเล่าจากลูกค้า


Powered by MakeWebEasy.com