เหตุผลที่ Money Adwise คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ


หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ให้บริการด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแบบองค์รวม ที่สามารถให้คำปรึกษาด้านการลดหย่อนภาษี ซึ่งจะให้คำปรึกษาโดยนักวางแผนการเงิน CFP ที่เชื่อถือได้ Money Adwise คือบริษัทให้คำปรึกษาทางการเงินที่ช่วยคุณได้ ด้วยบริการแบบครบวงจร ครบถ้วนตามหลักการวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง คุณจะได้รับคำแนะนำทางการเงินที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน นั่นก็เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเป้าหมายของคุณและผลประโยชน์ของคุณเป็นอันดับหนึ่ง

นอกจากนี้แล้ว เรายังมีสินค้าทางการเงินมากมายที่ครอบคลุมทุกมิติ ทำให้สามารถจัดการและบริหารทรัพย์สินของคุณได้อย่างสะดวกรอบด้าน ด้วยความเชี่ยวชาญของผู้ให้คำปรึกษาจากเราซึ่งเป็นนักวางแผนการเงิน CFP หรือ Certified Financial Planner (CFP) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB) รวมถึงยังมีใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) เพื่อให้คุณได้อุ่นใจเพราะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินคอยให้ปรึกษาอย่างรอบด้าน ทำให้เราเป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางการเงิน ที่สามารถให้คำปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่รู้จริง หรือหากคุณกำลังมองหาบริษัทให้คำปรึกษาการลงทุนต่างประเทศที่มีความชำนาญ ที่จะช่วยจัดการและวางแผนให้คุณได้อย่างรอบด้าน เราคือคำตอบสำหรับคุณ

 

ประสบการณ์วางแผนและดำเนินการด้านการเงินมากกว่า 1,000 แผน 

 

ใช้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมจากเรา เปลี่ยนเรื่องซับซ้อนให้ง่ายมากกว่าเดิม

 
 
พร้อมให้คำปรึกษาเบื้องต้นทันที ฟรี! เพราะเราคือที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินที่คุณต้องการ

วางแผนการเงินกับ Money Adwise

Money Adwise ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงินเพื่อเป้าหมายของคุณโดยเฉพาะ

เพราะเราคือที่ปรึกษาทางการเงินและวางแผนการเงินที่มุ่งเน้นบริการอย่างรอบด้าน เพื่อแผนการเงินระยะยาว สำหรับบุคคลทั่วไป จนถึงระดับองค์กร ให้บริการด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนการเงินโดยเฉพาะ มีคุณวุฒิการวางแผนการเงินระดับโลก Certified Financial Planner (CFP) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB) เพื่อให้คุณและองค์กรของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ได้อย่างมั่นคง

กลุ่มลูกค้าที่เราเชี่ยวชาญ

บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมจากบริษัทให้คำปรึกษาทางการเงิน Money Adwise มีหลากหลายแผนการเงินและหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้บริการ เราทำงานโดยเน้นถึงความต้องการของคุณเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถพัฒนาแผนการเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนได้อย่างตรงจุดและส่งผลดีในระยะยาว โดยเรามีความเชี่ยวชาญในกลุ่มลูกค้าต่อไปนี้

image

ธุรกิจครอบครัว

Money Adwise มุ่งมั่นสร้างความสอดคล้องของการบริหารกิจการ และบริหารทรัพย์สินของครอบครัวให้ถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย เริ่มต้นตั้งแต่ให้คำปรึกษาและวางโครงสร้างรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม โครงสร้างผู้ถือหุ้น แผนสวัสดิการดูแลพนักงานและผู้บริหาร การจ่ายเงินปันผล การบริหารจัดการภาษี การวางแผนทรัพย์สินของกิจการ การวางแผนการลงทุนนิติบุคคลและการจัดตั้งบริษัทให้อย่างครบถ้วน รวมถึงการสืบทอดกิจการ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้คุณสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
image

ผู้ที่มีสินทรัพย์สูง

เจ้าของธุรกิจ ผู้บริการระดับสูง ผู้ที่มีสินทรัพย์ ซึ่งเราจะเน้นดูแลในเรื่องของการบริหารเงินและการลงทุนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพินัยกรรมเช่นกัน
image

กลุ่มอาชีพพิเศษ

แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ทำธุรกิจออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการแผนการเงินอย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่ต้องการจัดโครงสร้างทรัพย์สินการลงทุน จนไปถึงการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อช่วยให้การลงทุนเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งในฐานะที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน เราพร้อมที่จะช่วยวางแผน ทั้งในด้านการเงิน ภาษี รวมถึงการวางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืนด้วย
image

บุคคลทั่วไป

ในส่วนของบุคคลทั่วไปซึ่งได้แก่ นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการเริ่มออมเงินลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลของเราจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ รวมถึงการวางแผนด้านภาษี นอกจากนี้เรายังสามารถทำหน้าที่ปรึกษาวางแผนทุนการศึกษาบุตร และช่วยวางแผนเกษียณในระยะยาวให้กับคุณได้อีกด้วย
image

บริการสำหรับองค์กร

ให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยคัดเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม นอกจากนี้แล้วยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การลงทุน ภาษีกับพนักงาน และมีบริการให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับผู้บริหารองค์กรแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลอีกด้วย

ให้คำแนะนำจากมืออาชีพ โดยยึดความต้องการของคุณเป็นศูนย์กลาง

Money Adwise ให้บริการด้วยการเริ่มต้นพูดคุยถึงความต้องการของคุณก่อนเสมอ เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินของคุณได้อย่างตรงจุด เพื่อเลือกใช้เครื่องมือและแผนทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเท่านั้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้รวดเร็วและมั่นคงมากยิ่งขึ้น
image

เป้าหมายทางการเงิน

เพราะเราเข้าใจดีว่าทุกเป้าหมายทางการเงินนั้นมีความสำคัญกับทุกคน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับทุกเป้าหมายอย่างดีที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มความเป็นไปได้ให้กับเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
image

เครื่องมือทางการเงิน

เพราะเราคือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีเครื่องมือทางการเงินครอบคลุมทุกด้าน จึงมั่นใจได้ว่าเราจะสามารถเลือกเครื่องมือจากทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เหมาะสมกับเป้าหมายของคุณได้อย่างดีที่สุด
image

ทีมงานของเรา

Money Adwise เป็นบริษัทที่ปรึกษาวางแผนการเงินที่ให้บริการด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ สามารถวิเคราะห์แผนการเงินของคุณได้จากหลากหลายแง่มุม เพื่อให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการจริง

คำบอกเล่าจากผู้ใช้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวมจาก Money Adwise

Multimedia (กดรูปเพื่อรับชม)

In the News

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้