แผนการเงิน

บุคคล

image
แผนการเกษียณอายุ
รู้งบประมาณ รู้การบริหาร เพื่อเกษียณอย่างมั่นใจ  
image
แผนการลงทุนในและต่างประเทศ
 ปัจจัยในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จคือการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน(ไม่ใช่การจับจังหวะเวลาหรือการเลือกสินทรัพย์รายตัว)
image
แผนภาษี
 วางแผนบริหารภาษีโดยพิจารณาถึงแผนการเงินรอบด้าน รู้สิทธิของคุณและเลือกใช้อย่างเหมาะสม
image
แผนทุนการศึกษาลูก
 เพราะการเรียนของบุตรเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่งบประมาณในการศึกษาเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้วย
image
การจัดสรรทรัพย์สิน
 สินทรัพย์แต่ละประเภทควรมีที่อยู่ที่เหมาะสม และทำหน้าที่ของตัวมันเอง
image
แผนบริหารความเสี่ยง
อย่าให้เงินเก็บที่สะสมมาหมดไปอย่างง่ายๆ ลงทุนได้อย่างสบายใจ เมื่อมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ
image
กองทุนสุขภาพระยะยาว
 อย่าให้ปัญหาสุขภาพมาลดทอนความสุขในชีวิต อย่าผูกเรื่องสุขภาพใว้กับแค่ตำแหน่งงาน เพราะสุขภาพรอไม่ได้
image
วางแผนมรดกและพินัยกรรม
 ทรัพย์สินที่สั่งสมมาควรจะเป็น "ของขวัญ" เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งต่อไป สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ธุรกิจ/เจ้าของธุรกิจ

image
โครงสร้างธุรกิจ/โครงสร้างผู้ถือหุ้น/
การบริหารผลประโยชน์ของหุ้นส่วน
image
แผนสวัสดิการอุบัติเหตุ,สุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับ พนักงาน/พนักงานคนสำคัญ/ผู้บริหาร
image
วางแผนภาษีธุรกิจ
image
วางแผนจ่ายเงินปันผล
image
แผนบริหารทรัพย์สินธุรกิจและการสืบทอดกิจการ
image
สัมมนาให้ความรู้ทางการเงินสำหรับพนักงาน
Powered by MakeWebEasy.com