ส่งความมั่งคั่งสู่รุ่นหลังด้วยการวางแผนมรดกกับผู้เชี่ยวชาญ

มรดกคืออะไร? 
เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับ “มรดก” เท่าไรนัก เนื่องจากกองมรดกคือทรัพย์สินที่ตกทอดมาจากผู้ตาย โดยรวมถึงทรัพย์สินทั้งที่เป็นวัตถุและสิทธิ ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่าหากพูดถึงหรือลงมือทำก็เหมือนกับเป็นลาง หรือคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่คงไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองในเวลาอันใกล้ อย่างไรก็ตาม การที่เราไม่ได้วางแผนมรดกอย่างรอบคอบ จากความตั้งใจที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่คนรุ่นหลังไปแบ่งสรรปันส่วนกันเอง บางครั้งอาจกลายเป็นการส่งมอบความลำบากให้ต้องฟ้องร้องเสียเงิน เสียญาติสนิทมิตรสหายกันไป เพราะแบ่งกันไม่ลงตัว ด้วยเหตุนี้ การวางแผนมรดกและพินัยกรรม เพื่อส่งมอบความมั่งคั่งให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนจากไป

 

ทบทวนทรัพย์สินและหนี้สินเป็นประจำ

ก่อนจะเริ่มต้นการแบ่งทรัพย์มรดก และร่างพินัยกรรมได้ แน่นอนว่าต้องมีการนำทรัพย์สินทั้งหมดมาทำทะเบียนทรัพย์สินก่อนจึงจะทำให้เห็นภาพได้ชัดว่าต้องแบ่งตรงส่วนไหนอย่างไรบ้าง รวมถึงควรแบ่งแต่ละส่วนให้กับใคร และที่สำคัญ ควรทบทวนการแบ่งกองทุนมรดกอยู่เสมอ เพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปจำนวนทรัพย์สินย่อมมีการเปลี่ยนแปลง อาจมากขึ้นหรือลดลง และหนี้สินเองก็อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน เพื่อให้ผู้จัดการมรดกและทายาทผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถจัดการรวบรวมมาแบ่งได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องไล่เรียงทรัพย์สินและหนี้สินลงในทะเบียนทรัพย์สินเป็นประจำ

มรดกมีอะไรบ้าง?

  • สินทรัพย์ : หมายความรวมทั้งสินทรัพย์สภาพคล่องทั้งเงินสดและเงินฝาก สินทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ส่วนตัวทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
  • หนี้สิน : หนี้สินหมุนเวียน (หนี้เงิน) และ หนี้สินระยะยาว (หนี้ผ่อนระยะยาว เช่น หนี้บ้าน รถ ฯลฯ)
 

ศึกษากฎหมายมรดกและภาษี

เรื่องของการวางแผนมรดกและพินัยกรรม ไม่ได้เป็นเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรง เนื่องจากการทำพินัยกรรมคือนิติกรรมที่บุคคลแสดงเจตนากำหนดการในเรื่องทรัพย์สินของตนให้มีผลผูกพันภายหลังที่ตนเสียชีวิต นอกจากนั้น แม้แต่การตั้งผู้จัดการมรดกก็ต้องทำผ่านศาล ไหนจะประเภทพินัยกรรมที่หากทำไม่ถูกต้องตามแบบก็อาจมีปัญหาในภายหลังได้ เพราะฉะนั้นในการวางแผนมรดกและพินัยกรรมให้ถูกวิธี ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของกฎหมายมรดกและภาษี โดยพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบ ได้แก่

  • มรดก : เรื่องของลำดับทายาท เพื่อให้ทราบว่าทายาทมีใครบ้าง กรณีไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือพินัยกรรมไร้ผล และเรื่องของแบบของพินัยกรรม เพื่อให้สามารถทำพินัยกรรมได้ถูกต้อง หมดปัญหาภายหลัง
  • ภาษี : หากคุณมีความประสงค์จะมอบทรัพย์สินให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว ไม่จำเป็นต้องรอเสียชีวิต เพราะการทยอยโอนทรัพย์สินบางส่วนให้แก่ทายาทอาจช่วยลดภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่น้อย
 

วางแผนมรดกและพินัยกรรมล่วงหน้า

เมื่อทราบทรัพย์สิน-หนี้สิน รวมถึงกฎหมายว่าด้วยเรื่องของมรดกและภาษีเรียบร้อยแล้ว อาจเริ่มต้นวางแผนการแบ่งทรัพย์มรดก ด้วยการจัดทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินให้เหมาะสมกับความต้องการตน แต่ต้องไม่ลืมพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ โดยระวังเรื่องของการส่งมอบมรดกชิ้นเดียวกันให้กับทายาทหลายคน เพราะจะทำให้เนื้อหาของพินัยกรรมซ้ำซ้อน อีกทั้งควรพิจารณาตามความเหมาะสมในการบริหารสินทรัพย์ของทายาทแต่ละบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างทายาทเกิดความบาดหมางใจ จนคนที่ยังอยู่ก็ไม่สบายใจ คนที่จากไปก็ไม่สงบสุข

 

แผนสืบทอดธุรกิจควรคิดล่วงหน้า

มรดกรูปแบบสินทรัพย์ หรือ อื่น ๆ อาจรอบริหารจัดการเมื่อพร้อมได้ แต่สำหรับธุรกิจ หากไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าอาจทำให้การดำเนินกิจการเกิดชะงักจนบริษัทมีปัญหาได้ ดังนั้น เมื่อมีทายาทควรเริ่มต้นปลูกฝังให้แต่ละคนเรียนรู้ และฝึกรับหน้าที่ในธุรกิจก่อนประเมินความเหมาะสมว่า ใครควรได้รับตำแหน่งไหน เพื่อให้ความมั่งคั่งยังคงดำเนินต่อไปเคียงคู่กับบริษัทที่คุณสร้างมา

 

วางแผนการลงทุนเพื่อส่งต่อความมั่งคั่ง

ปัญหาเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินในบัญชีพวกเรามีแต่จะลดน้อยถอยลง การนำสินทรัพย์บางส่วนไปลงทุนในพอร์ตที่ความเสี่ยงเหมาะสมอาจเพิ่มมูลค่า และถือเป็นการส่งต่อความมั่งคั่งระยะยาวให้แก่ทายาท ลดจำนวนภาษีที่ต้องเสีย เช่น หลักทรัพย์หน่วยลงทุนต่าง ๆ การทำประกันชีวิต (ประกันชีวิตเป็นการส่งต่อความมุ่งคั่งที่ทำให้ไม่เกิดภาระภาษีมรดก ไม่ว่าจะได้รับค่าสินไหมเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้เกิดภาระภาษี) ฯลฯ

 

ส่งมอบความมั่งคั่งผ่านแผนมรดกและพินัยกรรม กับ Money Adwise

  • เรายินดีให้คำแนะนำเรื่องการทำทะเบียนทรัพย์สิน และพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย ผู้เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิด้านการวางแผนการเงินระดับโลก (Certified Financial Planner) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB)
  • เราพร้อมให้คำแนะนำครอบคลุมทุกหมวด ตั้งแต่ ภาษีที่เกี่ยวข้อง ภาษีการรับให้ ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • Money Adwise ยึดหลักวางแผนมรดกตรงตามความต้องการของเจ้ามรดก หมดปัญหาทายาทรู้สึกไม่ลงตัว

 

วางแผนมรดกและพินัยกรรมอย่างเข้าใจ โดย Money Adwise

เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน ดังนั้น ในวันที่ยังแข็งแรง เราสามารถเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนได้ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรทรัพย์สิน ด้วยความเข้าใจไปกับ Money Adwise ผู้ให้บริการวางแผนการลงทุนและบริหารการเงินรอบด้าน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการกองทุนมรดก และพินัยกรรมแบบถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่แค่ต้องให้ใคร แต่ต้องบริหารให้สบายใจจากเจ้ามรดกและผู้รับพึงพอใจทุกฝ่าย จนเรียกได้ว่า ‘ส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมีคุณภาพ’

หากคุณสนใจบริการวางแผนมรดก และจัดการพินัยกรรมสามารถปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของเราผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกได้ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้