‘วางแผนมรดกและพินัยกรรม’ เพื่อส่งมอบความมั่งคั่ง จัดสรรทรัพย์สินแก่คนที่คุณรักได้ลงตัวก่อนจากไป


คนจำนวนไม่น้อยมักเลือกวางแผนการเงินเฉพาะช่วงเวลาขณะตนยังมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะการเงินสำหรับเลี้ยงดูบุตร เงินหลังเกษียณ ฯลฯ และปล่อยให้เรื่องของมรดกและพินัยกรรมเป็นเรื่องของอนาคต เพราะความเชื่อที่ว่า หากพูดถึงหรือลงมือทำก็เหมือนกับเป็นลาง แต่ทราบหรือไม่ จากความตั้งใจที่เราจะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่คนรุ่นหลังไปแบ่งสรรปันส่วนกันเองบางครั้งอาจกลายเป็นการส่งมอบความลำบากให้ต้องฟ้องร้องเสียเงิน เสียญาติสนิทมิตรสหายกันไป เพราะแบ่งกันไม่ลงตัว การวางแผนมรดกและพินัยกรรม เพื่อส่งมอบความมั่งคั่งให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมก่อนก่อนจากไป

 

ทบทวนทรัพย์สินและหนี้สินเป็นประจำ

ก่อนจะเริ่มต้นแบ่งทรัพย์สินลงในแผนมรดกและพินัยกรรมได้ แน่นอนว่า ต้องมีการยกทรัพย์สินทั้งหมดมาตั้งกองรวมกันไว้ก่อนจึงจะทำให้เห็นภาพได้ชัดว่า ต้องแบ่งอะไรตรงส่วนไหนอย่างไรบ้าง รวมถึงควรแบ่งแต่ละส่วนให้กับใคร และควรทบทวนอยู่เสมอ  เพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปทรัพย์สินมักไม่ค่อยอยู่เท่าเดิม ทรัพย์อาจมากขึ้นหรือลดลง และหนี้สินเองก็อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกัน เพื่อให้ผู้จัดการมรดกและทายาทผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินเหล่านั้นสามารถจัดการและรวบรวมมาแบ่งได้ง่ายขึ้น จึงจำเป็นต้องไล่เรียงทรัพย์สินและหนี้สินลงในทะเบียนทรัพย์สินเป็นประจำ แบ่งเป็น

- สินทรัพย์ : สินทรัพย์สภาพคล่องทั้งเงินสดและเงินฝาก สินทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ส่วนตัวทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

- หนี้สิน : หนี้สินหมุนเวียน (หนี้เงิน) และ หนี้สินระยะยาว (หนี้ผ่อนระยะยาว เช่น หนี้บ้าน รถ ฯลฯ)

 

ศึกษากฎหมายมรดกและภาษี

เรื่องของการวางแผนมรดกและพินัยกรรม ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวข้องเฉพาะทรัพย์สิน แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรง แม้แต่การตั้งผู้จัดการมรดกก็ต้องทำผ่านศาล ไหนจะประเภทพินัยกรรมที่หากทำไม่ถูกต้องตามแบบก็อาจมีปัญหาในภายหลังได้ เพราะฉะนั้นจะวางแผนมรดกและพินัยกรรมให้ถูกวิธีต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมรดกและภาษี โดยเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบ ได้แก่

  • มรดก : เรื่องของลำดับทายาท เพื่อให้ทราบว่าทายาทมีใครบ้าง กรณีไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือพินัยกรรมไร้ผล และเรื่องของแบบของพินัยกรรม เพื่อให้สามารถทำพินัยกรรมได้ถูกต้อง หมดปัญหาภายหลัง

 

  • ภาษี : หากคุณมีความประสงค์จะมอบทรัพย์สินให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว ไม่จำเป็นจะต้องรอเสียชีวิต เพราะการทยอยโอนทรัพย์สินบางส่วนให้แก่ทายาทอาจช่วยลดภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่น้อย
 

วางแผนมรดกและพินัยกรรมล่วงหน้า

เมื่อทราบทรัพย์สิน-หนี้สิน และกฎหมายว่าด้วยเรื่องของมรดกและภาษีเรียบร้อยแล้ว อาจเริ่มต้นวางแผนจัดการมรดก ด้วยการจัดทำพินัยกรรมแบ่งทรัพย์สินให้เหมาะสมกับความต้องการตน แต่ต้องไม่ลืมพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ โดยระวังเรื่องของการส่งมอบมรดกชิ้นเดียวกัน กับทายาทหลายคน รวมถึงพิจารณาตามความเหมาะสมในการบริหารสินทรัพย์ของทายาทแต่ละบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างทายาทเกิดความบาดหมางใจ จนคนที่ยังอยู่ก็ไม่สบายใจ คนที่จากไปก็ไม่สามารถตาหลับอย่างสงบสุขได้

 

แผนสืบทอดธุรกิจควรคิดล่วงหน้า

มรดกรูปแบบสินทรัพย์ หรือ อื่นๆอาจรอบริหารจัดการเมื่อพร้อมได้ แต่ธุรกิจหากไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าอาจนำมาซึ่งการชะงักหรือขะลอตัวจนบริษัทมีปัญหาได้ ดังนั้น เมื่อมีทายาทควรเริ่มต้นปลูกฝังให้แต่ละคนเรียนรู้และฝึกรับหน้าที่ในธุรกิจก่อนประเมินความเหมาะสมว่า ใครควรได้รับตำแหน่งไหน เพื่อให้ความมั่งคั่งยังคงดำเนินต่อไปเคียงคู่กับบริษัทที่คุณสร้างมาเองกับมือ

 

วางแผนการลงทุนเพื่อส่งต่อความมั่งคั่ง

ปัญหาเงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินในบัญชีพวกเรามีแต่จะลดน้อยถอยลง การนำสินทรัพย์บางส่วนไปลงทุนในพอร์ตที่ความเสี่ยงเหมาะสมอาจเพิ่มมูลค่าและถือเป็นการส่งต่อความมั่งคั่งระยะยาวให้แก่ทายาท ลดจำนวนภาษีที่ต้องเสีย เช่น หลักทรัพย์หน่วยลงทุนต่างๆ การทำประกันชีวิต (ประกันชีวิตเป็นการส่งต่อมรดกที่ทำให้ไม่เกิดภาระภาษีมรดก ไม่ว่าจะได้รับค่าสินไหมเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้เกิดภาระภาษี) ฯลฯ

 

ส่งมอบความมั่งคั่งผ่านแผนมรดกและพินัยกรรม กับ Money Adwise

  • ยินดีให้คำแนะนำเรื่องการทำทะเบียนทรัพย์สิน และพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดย ผู้เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิด้านการวางแผนการเงินระดับโลก(Certified Financial Planner) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB)
  • พร้อมให้คำแนะนำครอบคลุมทุกหมวด ตั้งแต่ ภาษีที่เกี่ยวข้อง ภาษีการรับให้ ภาษีมรดก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • Money Adwise ยึดหลักวางแผนมรดกตรงตามความต้องการของเจ้ามรดก หมดปัญหาทายาทรู้สึกไม่ลงตัว

 

วางแผนมรดกและพินัยกรรมอย่างเข้าใจ โดย Money Adwise

ไม่มีใครรู้ว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่และอะไรจะเกิดขึ้นหลังเราจากไป แต่เราสามารถเตรียมพร้อมก่อนจากไปได้ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดสรรทรัพย์สิน ด้วยความเข้าใจไปกับ Money Adwise ผู้ให้บริการวางแผนการลงทุนและบริหารการเงินรอบด้าน พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการมรดกและพินัยกรรมแบบถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่แค่ต้องให้ใคร แต่ต้องบริหารให้สบายใจจากเจ้ามรดกและผู้รับพึงพอใจทุกฝ่าย จนเรียกได้ว่า ‘ส่งต่ออย่างมีคุณภาพ’ หากคุณกำลังสนใจบริการวางแผนมรดกและจัดการพินัยกรรมสามารถปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของเราผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกได้ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้