รัฐพล วชิรเมฆากุล (ชิน)

image

คุณรัฐพล วชิรเมฆากุล CFP®
Senior Financial Planner

ประวัติการศึกษา
  ป.โท เศรษฐศาสตร์แรงงาน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ป.ตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เอกการบริหารรัฐกิจ โทเศรษฐศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์
  ประสบการณ์ทำงาน 10 ปีในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ด้านการบริหารค่าคอบแทนและผลประโยชน์ ระบบบริหารงานบุคคลองค์รวม และที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล)
  เริ่มการทำงานในฐานะที่ปรึกษาการเงินอิสระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
  วิทยากรรับเชิญ และผู้สัมมนาทางการเงิน: กรมข่าวทหารบก, วิทยาลัยพยาบาล, ม.เกษตรศาสร์, ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คุณวุฒิ และใบอนุญาตการทำงาน
  นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP®)
  ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP)
  ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant: IC)
  ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)
  ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต

เหตุผลที่เข้าร่วม Money Adwise

คำว่า “การวางแผนการเงิน” หรือ “นักวางแผนการเงิน” ผมเพิ่งได้รู้จักเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2557
 เมื่อจบป.ตรีใหม่ๆ ผมเองมีเป้าหมายที่ตั้งไว้หลายเรื่อง ซื้อบ้าน เรียนต่อป.โท  และมีเงินเก็บ 1 ล้านบาทแรก ซึ่งทั้งหมดจะต้องเกิดขึ้นภายใน 10 ปี ผมตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนทั้งเรื่องกำหนดระยะเวลา ปริมาณเงิน คัดเลือกเครื่องมือการลงทุน คำนวณเงินลงทุนต่องวด โดยรวมการบริหารภาษีเข้าไปด้วย เป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างฐานะ และได้เรียนรู้การวางแผนการเงินโดยไม่รู้ตัว

 แต่เริ่มสนใจการวางแผนการเงินอย่างจริงจังก็เมื่อเริ่มมีคนมาปรึกษาการวางแผนการลงทุน ภาษี การคัดเลือกแบบประกัน การบริหารรายรับ-รายจ่าย และปัญหาหนี้สิน เนื่องจากความรับผิดชอบในงานทำให้ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ น้อง และเพื่อนร่วมงานมากมาย และจากประสบการณ์ผมสัมผัสความรู้สึกได้ว่าคนส่วนใหญ่ที่มาปรึกษาเองไม่ค่อยมีความพอใจในสถานะทางการเงินของตัวเอง รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ค่อนข้างน้อย แต่จากการเป็นพนักงานในองค์กร ทำให้หลายๆครั้งไม่สามารถให้คำแนะนำได้อย่างที่ตั้งใจ

 ตัวอย่างที่ชัดเจนในความทรงจำคือ การให้คำปรึกษาเรื่องหนี้สิน เมื่อครั้งทำงานในธนาคารใหญ่แห่งหนึ่ง หลายครั้งที่ผมเห็นเพื่อนร่วมงานหลายท่านที่มีหนี้สินมากมายอยู่แล้ว แต่มีความต้องการจะขอกู้สินเชื่อสวัสดิการเพิ่มเติมอีก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากคำขอสินเชื่อนั้นๆได้อนุมัติ ผู้กู้จะต้องมีสถานะทางการเงินที่แย่ลงกว่าเดิมอีก ด้วยภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าผ่านเกณฑ์สินเชื่อสวัสดิการ ผมไม่สามารถตัดสินใจแตกต่างไปได้

 ในหลายครั้งผมได้พูดคุย และให้คำแนะนำ แต่ผมยังอ่อนในความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ ความพยายามมักไม่สำเร็จ จึงเริ่มมองหาโอกาสในงานที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้กับผู้คนผ่านการวางแผนการเงิน

 ข้อมูลเกี่ยวกับสายอาชีพที่ปรึกษาการเงินจากตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทยทำให้ผมเริ่มมีทิศทาง จึงเริ่มมองหาโอกาสปรึกษากับพี่ๆที่ปรึกษาการเงิน ต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยถึงโอกาสในงานที่ปรึกษาการเงิน ก็ยังขาดความเป็นกลางในการให้คำแนะนำ หรือนำเสนอสินค้าทางการเงินอยู่ดี แม้พี่ๆเหล่านั้นจะแนะนำตัวกับผมว่าเป็น “ที่ปรึกษาการเงิน” หรือ “นักวางแผนการเงิน”

 ระหว่างที่ยังมองหาโอกาสดีๆไม่เจอ ผมได้เริ่มพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ตัวเองด้วยการเข้ารับการอบรม การสอบใบอนุญาตการทำงานต่างๆที่สำคัญ ตั้งใจจะสำเร็จหลักสูตร และขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงิน CFP® อย่างเต็มตัว จนได้พบกับน้องโบว์ จิณณรักษ์ฯ (ผู้ร่วมก่อตั้ง Money Adwise) ซึ่งได้แนะนำตัวกับผมว่าเป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระมาหลายปีแล้ว หลังจากนั้นเราจึงได้ร่วมกันเป็น “ทีมที่ปรึกษาการเงินอิสระ” และได้ออกช่วยเหลือผู้คนหลายร้อยครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการวางแผนการเงินอย่างเป็นกลาง และรอบด้าน

 ต่อมาความตื่นตัวต่อ “การวางแผนการเงิน” เพิ่มขึ้นมากทำให้มีผู้คน และองค์กรสนใจธุรกิจการวางแผนการเงินมากมาย มีโปรแกรมอบรมที่ปรึกษาการเงินระยะสั้น และสร้างคนทำงานที่แนะนำตัว และใช้นามบัตรว่าเป็น “ที่ปรึกษาการเงิน” เกิดขึ้นมากมาย ข้อกังวลคือคุณภาพ และความจริงใจในการให้คำแนะนำ รวมถึงผู้รับคำปรึกษาก็ยากจะประเมินคุณภาพ และความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

 เราจึงตัดสินใจสร้างทีมที่ปรึกษาการเงินอิสระในนาม Money Adwise ตั้งใจที่จะสร้างทีมที่ปรึกษาการเงินที่แท้จริง สร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการบริการวางแผนการเงินอย่างรอบด้านครบทุกมิติของการเงิน (Total Wealth Advice) ทั้งแผนการเงินส่วนบุคคล และกิจการ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับคำปรึกษาเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาความผิดพลาดทางการเงินในอนาคต

 ความตั้งใจคือการให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับแผนการเงินที่มีเหตุมีผล ทำได้จริงภายใต้ความสามารถของผู้รับคำปรึกษา มีเป้าหมายที่สำคัญของผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง มีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักการวางแผนการเงินในระดับสากล เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดีให้กับวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน และยกระดับมาตรฐานสังคมไทย

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการจริง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้