กรมธรรม์คืออะไร? สรุปทุกใจความสำคัญที่คนซื้อประกันต้องรู้

ตัวแทนประกันกำลังแนะนำกรมธรรม์ประกันชีวิตให้คู่สมรส

ประกันชีวิต ประตูฉุกเฉินที่ทุกคนควรมี เผื่อกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือถึงวันที่จากโลกนี้ไป อย่างน้อยคนข้างหลังก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้แบบไม่ลำบาก แต่ในการซื้อประกันชีวิต มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณามากมาย ทั้งวิธีการเลือกซื้อให้ตอบโจทย์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิตเล่มหนา หากใครกำลังวางแผนซื้อประกันชีวิตเตรียมไว้ให้กับคนข้างหลัง เรารวมทุกรายละเอียดที่ควรรู้เอาไว้ในบทความนี้แล้ว

ความสำคัญของประกันชีวิต ชวนคิดก่อนตัดสินใจทำ


การทำประกันชีวิต แม้จะมีค่าเบี้ยที่ต้องจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัท แต่ก็เป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ เพราะเปรียบเสมือนการลงทุนและการวางแผนชีวิตให้คนในครอบครัว ทำให้คนข้างหลังมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายในวันที่คุณไม่อยู่ สำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะจ่ายเงินก้อนเป็นประจำทุกปีเพื่อทำประกันชีวิตดีหรือไม่ ก่อนจะไปศึกษารายละเอียดกรมธรรม์ประกันชีวิต เรามีความสำคัญของประกันมาแนะนำกัน ดังนี้

1. สร้างความมั่นคงทางการเงินให้คนในครอบครัว

ความสำคัญแรก คือเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความมั่นคงให้คนข้างหลัง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ สามีภรรยา หรือลูก ๆ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินก้อนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สามารถนำไปใช้จ่ายในเรื่องจำเป็น เช่น เป็นทุนการศึกษา เป็นทุนเปิดร้านค้า หรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ในระยะหนึ่ง

2. ช่วยวางแผนเก็บเงินสำหรับเป็นมรดกให้ทายาท

ในกรมธรรม์ประกันชีวิต จะต้องระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้ชัดเจน โดยสามารถระบุได้มากกว่า 1 คน และกำหนดสัดส่วนที่ต้องการได้ ดังนั้น คุณจึงสามารถนำผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิตมาเป็นมรดกให้กับคนในครอบครัวได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีมรดกเพิ่มเติม

 

3. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของใครสักคนในครอบครัว ย่อมนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล การมีประกันชีวิตที่ผลประโยชน์ครอบคลุมจึงช่วยบริหารความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ทั้งค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ค่ารักษาพยาบาล และค่าจัดงานศพ

4. สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันชีวิตทั้งแบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะเวลา และแบบสะสมทรัพย์ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท หากคุณต้องการวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ การทำประกันชีวิตก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม

สร้างทางออกให้ชีวิต ด้วยคู่มือเลือกประกันชีวิตด้วยตัวเอง


ประกันชีวิตมีหลายประเภท แต่จะทำทั้งที ก็ควรเลือกเงื่อนไขที่ให้ความคุ้มครองตอบโจทย์มากที่สุด โดยคปภ. ได้แบ่งประกันชีวิตออกเป็น 2 กลุ่มหลักด้วยกัน คือ

ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน

  • ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา คุ้มครองในระยะเวลาที่จำกัด
  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คุ้มครองตลอดชีวิตหรือจนอายุ 99 ปี
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ได้รับผลตอบแทนเมื่อครบเวลาที่กำหนด
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ ได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณจนครบสัญญา

ประกันชีวิตแบบพิเศษ

  • ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน ได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการลงทุน
  • ประกันชีวิตแบบผู้สูงอายุ คุ้มครองผู้ที่อายุ 50-70 ปี โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ


สำหรับผู้ที่สนใจทำประกันชีวิต นอกจากเรื่องผลประโยชน์และความคุ้มครองที่ควรให้ความสำคัญแล้ว ยังควรต้องพิจารณาจากสิ่งเหล่านี้ควบคู่กันไปด้วย  

  • พิจารณาจากช่วงวัยและบทบาทของผู้เอาประกัน เช่น หากเป็นวัยทำงาน อาจเหมาะกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพื่อออมเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต
  • เบี้ยประกันอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมกับรายได้ จะให้ดีไม่ควรเกิน 15% ของรายได้ต่อปี เพื่อไม่เป็นภาระมากจนเกินไป
  • ซื้อกับตัวแทนที่มีความน่าเชื่อถือ บริการดีทั้งก่อนและหลังซื้อประกัน เพื่อความอุ่นใจในกรณีต้องติดต่อสอบถามหรือเคลมประกัน

 

สรุปครบ กรมธรรม์ประกันชีวิตบอกอะไรเราบ้าง?


กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่ากรมธรรม์คือหลักฐานการทำประกันชีวิตที่บริษัทประกันภัยมอบให้ผู้เอาประกัน เราสามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้จากกรมธรรม์เล่มนี้ จึงต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี โดยในกรมธรรม์ที่เราจะได้รับหลังจากจ่ายเงินซื้อประกันชีวิตและได้รับการอนุมัติเรียบร้อย จะประกอบไปด้วยรายละเอียดสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

สรุปข้อมูลสำคัญของกรมธรรม์

อย่างที่บอกไปว่ากรมธรรม์คือหลักฐานการทำประกันชีวิต เพราะฉะนั้น ในกรมธรรม์ประกันชีวิตจึงประกอบไปด้วยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทประกัน ประเภทและรูปแบบประกันชีวิต วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดสัญญา รายละเอียดการจ่ายเบี้ยประกัน รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

กรมธรรม์ประกันชีวิตจะระบุผลประโยชน์ที่ได้รับอย่างละเอียด ทั้งระยะเวลาความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกัน เงินปันผล เงื่อนไขการได้รับเงินคืน และการคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วย มีชีวิตเมื่อครบสัญญา และกรณีเสียชีวิต

ตารางมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิต

เป็นตารางแสดงมูลค่าการใช้สิทธิ์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ได้แก่ การเวนคืนมูลค่าเงินสด การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และการขยายเวลาคุ้มครอง โดยกรมธรรม์ประกันชีวิตแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ผู้เอาประกันควรศึกษาอีกครั้ง

สัญญาเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติม คือสัญญาความคุ้มครองที่เพิ่มเติมมาจากสัญญาหลัก ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมความต้องการ โดยจะระบุคำนิยาม ผลประโยชน์ และรายชื่อผู้รับผลประโยชน์เอาไว้อย่างครบถ้วน จึงควรทำความเข้าใจอย่างละเอียด

ใบคำขอเอาประกันชีวิต

พูดง่าย ๆ คือ เป็นใบสมัครขอทำประกันชีวิตที่เรายื่นให้กับตัวแทน ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ประเภทและรูปแบบประกัน ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และการแถลงสุขภาพ ซึ่งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในส่วนนี้ถูกต้องหรือไม่ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง


อยากเลือกประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ช่วยบริหารความเสี่ยง รวมถึงช่วยวางแผนการเงินให้กับคนข้างหลัง รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันชีวิตและการลดหย่อนภาษีของ Money Adwise ช่วยคุณบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและวางแผนทุกเรื่องประกันอย่างครอบคลุม โดยนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® ลงทะเบียนนัดปรึกษาครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้