ทำความรู้จักเรา Money Adwise ก่อตั้งโดยนักวางแผนการเงิน CFP

image

 


 

 

Money Adwise มีความมุ่งหมายในการสร้างทีมที่ปรึกษาการเงินที่แท้จริง สร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการบริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างรอบด้านครบทุกมิติของการเงินส่วนบุคคล (Total Wealth Advice) และการวางโครงสร้างกิจการไม่ว่าจะส่วนตัว หรือครอบครัว ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับคำปรึกษาเพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาความผิดพลาดทางด้านทางด้านกฎหมายธุรกิจด้วย

 

“เรามุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ทุกครอบครัว
และธุรกิจผ่านการวางแผนการเงิน”

image
วิสัยทัศน์
เรามุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้ทุกครอบครัว และธุรกิจผ่านการวางแผนการเงิน
image
หลักการในการทำงาน
ให้ผู้รับคำปรึกษาได้รับแผนการเงินที่สมเหตุสมผล ทำได้จริง ยึดเป้าหมายที่สำคัญของผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง มีมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักการวางแผนการเงิน เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดีให้กับวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน 
image
กุญแจสู่ความสำเร็จ
การให้คำปรึกษาอย่างโปร่งใส ชี้แจงหลักการและเหตุผลของคำแนะนำแต่ละประเด็นในแผนการเงินของผู้รับคำปรึกษา รวมถึงข้อเด่นข้อด้อยของสินค้าทางการเงินแต่ละประเภท 
VALUE

  สบายใจ : สร้างความสบายใจให้ผู้รับคำปรึกษาด้วยการวางแผนอย่างรอบด้าน

  โปร่งใส : เราชี้แจงเหตุผลของคำแนะนำแต่ละประเด็น ผู้รับคำปรึกษาสามารถสอบถามในรายละเอียด และเหตุผลของคำแนะนำเพื่อความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  เข้าใจ : เพราะลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับคำปรึกษาที่เหมาะสม
  มีส่วนร่วม : เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำแผนไปใช้ได้จริง

  มีเป้าหมาย : เป้าหมายของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนการเงิน เราช่วยจัดหาข้อมูลที่ทำให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถเห็นภาพเป้าหมายรวมถึงทางสู่เป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้น

  มองการณ์ไกล : เราช่วยให้ผู้รับคำปรึกษามีความพร้อมทางการเงินสำหรับแต่ละช่วงชีวิต ด้วยการทบทวนแผนการเงินกับท่านอย่างสม่ำเสมอ
ทีมผู้ก่อตั้ง MONEY ADWISE

FAQ/ข้อแนะนำ เบื้องต้น

  Money Adwise ให้บริการวางแผน และให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน โดยนักวางแผนการเงินอิสระ ที่ไม่ได้เป็นพนักงานของสถาบันการเงิน
  นักวางแผนการเงินของเรามีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลายปีในการให้คำปรึกษากับผู้คนหลากหลายอาชีพ ช่วงอายุ และความต้องการที่แตกต่างกัน
  การให้คำแนะนำทางการเงินของเรามีมาตรฐานในระดับสากล นักวางแผนการเงินของเราได้รับใบอนุญาตการทำงานทั้งด้านการวางแผนลงทุน การวางแผนบริหารความเสี่ยง และ Certificate ด้านการวางแผนการเงินระดับสากล Certified Financial Planner: CFP ®
  เรามีพันธมิตรเป็นสถาบันการเงินที่หลายหลาย ไม่ว่าจะด้านการลงทุน และการบริหารความเสี่ยง ทั้งในและต่างประเทศ จึงมีตัวเลือกที่มากมายสำหรับคัดสรรให้เหมาะสมกับแต่ละแผนการเงิน และผู้รับคำปรึกษาแต่ละราย

  การวางแผนการเงินเป็นกระบวณการที่จะช่วยให้ถึงจุดหมายต่างๆในชีวิตผ่านการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสม เป็นการเตรียมการล่วงหน้าสำหรับความต้องการที่จะมีในอนาคตในแต่ละช่วงชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

  นักวางแผนการเงินทำหน้าที่ช่วยผู้รับคำปรึกษาในการบรรลุเป้าหมายต่างๆในชีวิต ผ่านกระบวนการวางแผนทางการเงิน หน้าที่หลัก คือ ช่วยหาความต้องการ และเป้าหมายสำคัญต่างๆ จัดลำดับความสำคัญ และคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม นักวางแผนการเงินจะมองภาพใหญ่ ทั้งสถานะการเงินปัจจุบัน และการทำให้ถึงจุดหมาย โดยใช้ความรู้ การคำนวณ ประสบการณ์ และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ

มีเหตุผลมากมายที่ควรมีนักวางแผนการเงิน รวมถึงเหตุผลสำคัญดังนี้

  ประสบการณ์ และทักษะ ในปัจจุบันที่ข้อมูล ข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงิน กฎหมาย และภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีความละเอียด ซับซ้อนมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะนักวางแผนทางการเงินที่ได้ให้บริการผู้รับคำปรึกษาเป็นจำนวนมาก จะมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้จริง

  ประหยัดเวลา คนส่วนใหญ่มักทุ่มเทเวลาไปกับการทำงาน ทำให้ไม่มีเวลามากมาศึกษา หาข้อมูล และจัดทำแผนการเงินของตนเองอย่างเป็นระบบ และคนอีกจำนวนมากพบว่าให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลจะบริหารเวลาได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

ในการจัดทำแผนการเงินด้านต่างๆนักวางแผนการเงินจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  เก็บรวบรวมและจัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแยกแยะ และจัดลำดับเป้าหมาย และความต้องการของผู้รับคำปรึกษา ซึ่งขั้นตอนนี้เราจะสัมภาษณ์ผู้รับคำปรึกษา สอบถามตามแบบสอบถาม และใช้ข้อมูลจากการให้บริการผู้รับคำปรึกษาในอดีต

  วิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้รับคำปรึกษาให้ และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้านต่างๆ

  หลังจากวิเคราะห์แล้ว เราจะจัดทำแผนฉบับร่าง นำเสนอผลการวิเคราะห์ และคำแนะนำเบื้องต้น

  สรุปแผนการดำเนินการ ระยะเวลา และความรับผิดชอบ เราจะทำเอกสารประกอบเพิ่มเติ่มถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ

โดยทั่วไปแผนการเงินครอบคลุมเป้าหมายทางการเงินสำคัญๆ ดังนี้

  วิเคราะห์สถานะทางการเงินปัจจุบัน

  แผนการออมการลงทุน

  แผนการศึกษาบุตร

  แผนเกษียณอายุ

  แผนภาษีเงินได้

  แผนการบริหารความเสี่ยงด้านชีวิต

  แผนการบริหารความเสี่ยงด้านสุขภาพ

  แผนการจัดการทรัพย์สิน และมรดก

  Money Adwise ไม่ใช่สถาบันการเงิน และไม่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

  นักวางแผนทางการเงินจะช่วยผู้รับคำปรึกษาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละแผนการเงิน จากพันธมิตรของเราที่เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคง หลากหลาย และครอบคลุม ทั้งในและต่างประเทศ

  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน โดยส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการดำเนินการผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นักวางแผนการเงินของเราจะพยายามคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และช่วยในการดำเนินการให้เหมาะสมกับแผน และการดำเนินชีวิตของผู้รับคำปรึกษามากที่สุด อย่างไรก็ตามการตัดสินใจต่างๆย่อมอยู่ที่ผู้รับคำปรึกษา นักวางแผนการเงินยินดีปรับข้อเสนอแนะให้ เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาลงมือปฏิบัติได้จริง

  Money Adwise ให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนำทางการเงินอย่างถูกต้องตามหลักการวางแผนทางการเงินระดับสากล และภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานราชการตามกฎหมาย

  ทีมที่ปรึกษาการเงินของ Money Adwise ทุกคนต้องสอบผ่านใบอนุญาตการทำงานที่เกี่ยวข้องเสมอ ในการวางแผนบริหารความเสี่ยงจะมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ส่วนการวางแผนการลงทุนจะมีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือผู้วางแผนการลงทุนขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

  กว่าแผนทางการเงินแต่ละฉบับจะนำไปเสนอให้ผู้รับคำปรึกษา ทีมที่ปรึกษาการเงินของเราทุกคนให้คำแนะนำภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีประสบการณ์การให้คำแนะนำจริง แผนการเงินทุกแผนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแผนอีกครั้งเสมอ

ติดต่อสอบถามที่

  Website ของ Money Adwise ในหัวข้อ ติดต่อเรา นัดปรึกษาครั้งแรก

  info@moneyadwise.com

  Line :  @MoneyAdwise

  Facebook Page : Money Adwise

  ที่ Money Adwise เราเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจการทำงานในฐานะที่ปรึกษาการเงิน/นักวางแผนการเงินเข้ามาพูดคุยถึงโอกาส ความเป็นไปได้ และเส้นทางการพัฒนาไปสู่การเป็นนักวางแผนการเงินที่แท้จริง

  การร่วมทีมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงิน/นักวางแผนการเงินมืออาชีพกับเรา จะได้รับการสอนทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการวางแผนการเงินอย่างครบวงจร รวมถึงการ Coaching รายบุคคลจากนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีประสบการณ์จริงของเรา

ท่านสามารถติดต่อนัดหมายได้ใน website ของเราหัวข้อ ร่วมงานกับเรา หรือติดต่อผ่านทาง

  info@moneyadwise.com

  Line :  @MoneyAdwise

  Inbox to Facebook Page : Money Adwise

สิ่งที่จะได้รับจากการพบครั้งแรก

  เข้าใจภาพรวมการวางแผนทางการเงิน และแนวทางที่ได้รับการยอมรับตามหลักสากล

  ชัดเจนในกระบวณการทำงานแต่ละขั้นตอนของเรา ที่จะทำให้ผู้รับคำปรึกษาได้แผนการเงินที่เหมาะสม และมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงิน

  ทั้งสองฝ่ายพิจารณาว่าจะใช้/ให้บริการในขั้นต่อไปหรือไม่

  เพื่อให้เราเข้าใจ และทำแผนที่เหมาะสม เราจะช่วยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเก็บข้อมูลด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้รับคำปรึกษาไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรก่อนมาพบกันในครั้งแรก

  แต่เพื่อประหยัดเวลาของผู้รับคำปรึกษา เราแนะนำให้เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงิน ทั้งรายได้-ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน-หนี้สิน พอร์ตการลงทุน และกรมธรรม์ประกันต่างๆ

  เราจะถามคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินด้านต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ และการคำนวณที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายที่ชัดเจนเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการเริ่มทำแผน เราแนะนำให้พิจารณามาก่อนพบกัน

  เหมือนกับการไปตรวจสุขภาพ ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ชัดเจน ละเอียด และครอบคลุม แพทย์จะไม่สามารถวินิจฉัยได้ ในการทำแผนการเงินก็เช่นเดียวกัน เพื่อตรวจสุขภาพทางการเงิน และให้คำแนะนำที่เหมาะสม ข้อมูลควรครบถ้วน และชัดเจนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  ข้อมูลของผู้รับคำปรึกษาจะถูกเก็บเป็นความลับ นักวางแผนการเงินจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้รับคำปรึกษาโดยปราศจากความยินยอมจากผู้รับคำปรึกษา เว้นแต่เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย เพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาการกระทำความผิด หรือเกิดข้อขัดแย้งระหว่างนักวางแผนการเงิน และผู้รับคำปรึกษา

  เราเชื่อว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินแต่ละด้าน เริ่มต้นจากผู้รับคำปรึกษาได้แผนเฉพาะของแต่ละคน ซึ่งในการทำแผนให้เหมาะสม เราจึงต้องรู้จัก และเข้าใจผู้รับคำปรึกษาให้มากที่สุด รวมทั้งทำให้แน่ใจว่าบริการของเราเหมาะกับผู้รับคำปรึกษา ในนัดหมายครั้งแรกเราจึงยินดีให้คำปรึกษา และอธิบายเกี่ยวกับบริการของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และข้อผูกมัดใดๆ

  ในการนัดหมายครั้งแรก นักวางแผนการเงินจะแจ้งราคาในการให้คำปรึกษา พิจารณาจากข้อมูลและความต้องการของผู้รับคำปรึกษา

  ค่าที่ปรึกษา/ค่าทำแผนการเงิน/ค่าบริการรายปีจะช่วยให้เราสามารถจัดการ ดูแล และพัฒนาการบริการให้คำปรึกษาทางการเงินกับคุณได้อย่างต่อเนื่อง

  ในกรณีทั่วไปค่าที่ปรึกษา และค่าทำแผนการเงินส่วนบุคคลประมาณ 8,000-30,000 บาท/ปี (รวม VAT) ราคานี้รวมการพบผู้รับคำปรึกษา3ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน และระดับของการดูแลผู้รับคำปรึกษาแต่ละราย

  ในการพบกันครั้งแรกโดยทั่วไปใช้เวลาโดยประมาณ 40 นาที – 90 นาที

  สำหรับการพบกันครั้งต่อๆไป กรณีเป็นการนำเสนอแผน หรือปรับแผนการเงินจะใช้เวลาในการพูดคุยกันอย่างน้อยประมาณ 60 นาที – 120 นาที

  ในบางกรณีอาจนานมากกว่าที่ประมาณไว้ข้างต้น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของแผนการเงิน และประเด็นที่ต้องการให้ Money Adwise ดูแล

  สถานที่ควรเป็นสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวในระดับที่เพียงพอกับการดูเอกสาร และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน และข้อมูลทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา

  การทำงานของทีมที่ปรึกษาของเราจะนัดหมายผู้รับคำปรึกษาล่วงประมาณ 7 วัน ในกรณีฉุกเฉินผู้รับคำปรึกษาสามารถแจ้งขอปรับ/เลื่อนการนัดหมายได้ โดยกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

  อย่างไรก็ตามเพื่อผลประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเอง ในการนัดพบแต่ละครั้งมีความหมาย และมีคุณค่ากับตัวท่านเอง ในการดำเนินการตามแผนการเงินบางแผน อาจมีเรื่องของเงื่อนเวลามาเกี่ยวข้องด้วย รวมถึงทีมที่ปรึกษาเองก็ต้องพยามจัดเวลาในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้รับคำปรึกษาพยามคงตารางนัดหมายให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  เรายินดีที่ผู้รับคำปรึกษาจะชวนคนรู้จักที่สนใจมาพร้อมๆกันในการนัดหมายครั้งแรก เพียงแต่อาจมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหลังจากพูดคุยพร้อมกันหลายคน เราสามารถแยกกลุ่มเก็บข้อมูลต่อได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา

  ในชีวิตคนเราล้วนมีเป้าหมายทางการเงินหลากหลายเป้าหมาย แต่ละเป้าหมายก็มีระดับความสำคัญ และต้องการการจัดการเงินแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามทุกๆแผนฯ/เป้าหมายทางการเงินของคนๆหนึ่งต่างก็ส่งผลเชื่อมโยงถึงกันจึงควรวางแผนการเงินองค์รวมเพื่อให้มีแผนการเงินที่รองรับในทุกสถานการณ์ในชีวิตอย่างรอบด้าน

  ผู้รับคำปรึกษาสามารถเลือกที่จะรับบริการวางแผนการเงินสำหรับเป้าหมายเฉพาะโดยไม่วางแผนการเงินองค์รวมได้

  ผู้รับคำปรึกษาหลายๆท่านของเรามีความสามารถในการจัดการบางด้านในแผนการเงินได้ดีอยู่แล้ว หรืออาจมีที่ปรึกษาช่วยดูแลในบางแผนการเงินอยู่แล้ว เราสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งการให้ความเห็นเพิ่มเติม (Second Opinion) และช่วยวางแผนการเงินในด้านที่ยังขาดการจัดการได้

  เป็นเรื่องที่ดีที่ผู้รับคำปรึกษามีการจัดสรรเงินลงทุนอยู่ก่อนแล้ว Money Adwise ในฐานะที่ปรึกษาการเงินอิสระที่มีพันธมิตรอย่างหลากหลาย เราสามารถช่วยวิเคราะห์เป้าหมายการเงินอย่างละเอียด รวมถึงการทบทวนสินค้าการเงินเดิมที่มีอยู่ และสร้างคำแนะนำเพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในแต่ละเป้าหมายได้

  การวางแผนการเงินแม้จะเป็นความลับ และเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่การสนับสนุน และความเข้าใจจากครอบครัว หรือคู่สมรสมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างมาก

  หากต้องการวางแผนการเงินทั้งครอบครัว หรือวางแผนการเงินร่วมกันกับคู่สมรส ผู้รับคำปรึกษาสามารถเลือกวางแผนการเงินองค์รวมร่วมกันทุกเป้าหมายกับสมาชิกครอบครัว/คู่สมรสได้ หรือจะวางแผนร่วมกันบางส่วน และมีเป้าหมายบางเป้าหมายเป็นการส่วนตัวได้เช่นกัน

  ในการเก็บข้อมูลผู้รับคำปรึกษามีสิทธิที่จะเลือกให้ข้อมูลกับที่ปรึกษาการเงินของเราได้ แต่ผู้รับคำปรึกษาควรทราบด้วยว่าความละเอียด และความถูกต้องของข้อมูลมีผลอย่างมากต่อความสมเหตุสมผลของคำแนะนำ ความเป็นไปได้ในการนำแผนฯไปปฏิบัติ และโอกาสที่จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

  ที่ปรึกษาการเงิน/นักวางแผนการเงินของ Money Adwise ไม่ใช่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้บริหารการลงทุน เราจึงไม่สามารถให้คำแนะนำ ประเมิน และวิเคราะห์หุ้นรายตัวด้วยความเห็นของเราเองได้ แต่เราสามารถให้ความเห็นตามบทวิเคราะห์ที่จัดทำโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือผู้บริหารการลงทุนที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายได้

  งานวิจัยทางการลงทุนได้พิสูจน์แล้วว่าการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) ที่เหมาะสมกับเป้าหมายมีส่วนกว่า 90% ของความสำเร็จในการลงทุนดังนั้นโดยทั่วไปในการวางแผนการเงิน เราจะแนะนำให้ลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุน และทีมบริหารการลงทุนมืออาชีพช่วยจัดการให้ ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั้งในการกระจายการลงทุน และความสะดวกในการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน

  ไม่สามารถรับประกันผลตอบแทนการลงทุนได้

  ในการลงทุนไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนได้แน่นอนเหมือนการออมที่ได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตราสารทุน(หุ้น) อสังหาริมทรัพย์/สินค้าโภคภัณฑ์(ทั้งทางตรง และทางอ้อม) ในบางสินทรัพย์ลงทุนอาจมีผลตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวเป็นบวก ในบางสินทรัพย์ เช่น สินทรัพย์ลงทุนทางเลือกยังไม่มีทฤษฎีการลงทุนที่อธิบายในระยะยาวได้มากพอ ดังนั้นในระยะสั้น(บางช่วงเวลา)ย่อมมีโอกาสที่ผลตอบแทนต่ำกว่าคาดการณ์ หรือผลตอบแทนติดลบ

  สิ่งหนึ่งที่เรารับประกันได้คือตลอดการดูแลทางการเงินของเรา เราจะสร้างความรู้ความเข้าใจในแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษา

  กรณีที่เป็นความผันผวนในระยะสั้นที่ไม่ได้มีนัยสำคัญต่อแผนการเงินเราจะดูแล และให้ความเข้าใจสภาวะการลงทุนในภาพรวมเพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถยังคงอยู่ในการลงทุนต่อไปได้

  กรณีที่มีความผันผวนอย่างรุนแรง หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อแผนการลงทุน เราจะทบทวนแผนการเงินร่วมกันกับผู้รับคำปรึกษาเพื่อทำการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมต่อไป

  คนทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะในระดับใดก็ตามจำเป็นต้องวางแผนการเงิน

  เพราะการวางแผนการเงินไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ทรัพย์สินเติบโตจากการลงทุน แต่รวมถึงการจัดสรรทรัพย์สินตามเป้าหมาย และความเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ การปกป้องความมั่งคั่งของครอบครัว/กิจการ และการส่งมอบความมั่งคั่ง ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ และวางแผนการเงินอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้มีสินทรัพย์สูง

  การวางแผนการเงินแท้จริงแล้วก็คือการวางแผนชีวิต ไม่ว่าจะในช่วงวัยใดการวางแผนการเงินมีความสำคัญอยู่เสมอ เพราะในแต่ละช่วงวัยมีความจำเป็นในการวางแผนการเงินแตกต่างกันไป จึงมีความจำเป็นในการวางแผนการเงินให้เหมาะสม

  โดยเฉพาะในช่วงใกล้เกษียณ ความสำคัญที่สุดคือการวางแผนการใช้ชีวิตในช่วงหลังเกษียณที่เป็นช่วงชีวิตที่เราจะไม่มีรายได้ หรือรายได้ลดลงซึ่งไม่ใช่เพียงแค่งบประมาณค่าใช้จ่าย แต่รวมถึงงบประมาณดูแลสุขภาพด้วย

  สำหรับผู้สูงวัยการวางแผนการเงินที่สำคัญคือการวางแผนสร้างมรดก การส่งมอบความมั่งคั่ง(ทรัพย์สิน) หรือกิจการที่สร้างมา เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริงรวมถึงไม่เป็นภาระแก่ผู้รับ และป้องกันความขัดแย้งภายในครอบครัว การวางแผนการเงินเพื่อการสร้างมรดก หรือการส่งมอบความมั่งคั่ง และกิจการจึงมีความสำคัญสำหรับช่วงวัยนี้

  การวางแผนการเงินสำคัญกับทุกคนไม่ว่าจะมีครอบครัว หรือโสด สำหรับคนโสดยิ่งต้องวางแผนการเงินเพื่อเตรียมไว้ดูแลตัวเอง

  แผนการเงินที่สำคัญสำหรับคนโสดไม่มีครอบครัวคือการวางแผนการเงินสำหรับการเกษียณ และแผนการเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาล

  แผนการเงินที่สำคัญรองลงมาเพื่อตอบเป้าหมาย Lifestyle การใช้ชีวิต เช่น แผนงบประมาณการท่องเที่ยว ฯลฯ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้