ที่ปรึกษาทางการเงินแนะนำ! เคล็ดลับวางแผนการเงินเพื่อการมีลูก

วางแผนการเงินเพื่อการศึกษาลูก

ผู้เขียน จิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ CFP®

การมีลูก ไม่เพียงแต่จะช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ แต่ยังมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีตั้งแต่วันที่ลูกยังไม่ลืมตาดูโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้กับลูก พร้อมสร้างความสุขในครอบครัวอย่างรอบด้าน โดยที่ไม่เป็นภาระทางการเงินของพ่อแม่

แต่จะเริ่มวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาและชีวิตรอบด้านของลูกอย่างไรให้เหมาะสม ควรจะเริ่มต้นอย่างไรให้การมีลูกหนึ่งคนไม่จนไปสิบปีเหมือนที่ใครหลายคนชอบพูดถึง วันนี้ที่ปรึกษาทางการเงินจาก Money Adwise มีเคล็ดลับมาฝากกัน

 

เช็กลิสต์ 3 ค่าใช้จ่ายหลักของลูก

เมื่อพูดถึงการวางแผนการเงินลูก พ่อแม่หลายคนมักโฟกัสไปที่การวางแผนการศึกษาบุตรเพียงอย่างเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเลี้ยงดูหนึ่งชีวิตให้มีคุณภาพจำเป็นที่จะต้องอาศัย 3 ค่าใช้จ่ายหลัก ดังนี้

 

1. ค่าเตรียมความพร้อมก่อนมีลูก

“มีลูกเมื่อพร้อม” เป็นวลีที่บ่งบอกถึงความพร้อมที่พ่อแม่ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนมีลูก ซึ่งนอกจากความต้องการ การเตรียมตัวเลี้ยงลูก ไปจนถึงการปรับทัศนคติให้เหมาะสมกับการดูแลเด็กแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังควรเตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย เพื่อไม่เป็นการสร้างความเครียดให้กับทั้งตัวเองและลูกในภายหลัง“มีลูกเมื่อพร้อม” เป็นวลีที่บ่งบอกถึงความพร้อมที่พ่อแม่ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนมีลูก ซึ่งนอกจากความต้องการ การเตรียมตัวเลี้ยงลูก ไปจนถึงการปรับทัศนคติให้เหมาะสมกับการดูแลเด็กแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังควรเตรียมความพร้อมด้านค่าใช้จ่าย เพื่อไม่เป็นการสร้างความเครียดให้กับทั้งตัวเองและลูกในภายหลัง

ค่าใช้จ่ายก้อนแรกที่ต้องเตรียมพร้อมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ลูกยังไม่ลืมตาดูโลก นั่นก็คือ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมร่างกายของทั้งพ่อและแม่ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจความแข็งแรงและโรคแฝงภายในร่างกาย เพื่อเตรียมมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติ หรือ หากใครมีปัญหาสุขภาพและจำเป็นต้องปรึกษาคลินิกมีบุตรยากก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจสุขภาพ การเตรียมเครื่องมือสำหรับการมีบุตร ทั้งยังต้องรับความเสี่ยงที่อาจจะมีลูกไม่สำเร็จอีกด้วย

นอกจากการเตรียมความพร้อมร่างกายแล้ว หลังจากที่มีลูกสำเร็จและกำลังตั้งครรภ์ ยังจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์ ดูแลและบำรุงครรภ์ ไปจนถึงการซื้อของใช้ และ อุปกรณ์สำหรับการเลี้ยงเด็กให้เหมาะสมกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยด้วยเช่นกัน

 

2. ค่าการศึกษา

เพราะอนาคตของลูกเริ่มต้นจากการศึกษาที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ ค่าการศึกษาของลูกจึงมักเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญมากที่สุด โดยค่าการศึกษานี้ นอกเหนือจากค่าเทอม ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแล้ว คุณพ่อคุณแม่ยังอาจต้องเตรียมพร้อมกับค่าเรียนพิเศษในแต่ละช่วงวัยอีกด้วย

ที่สำคัญ หลังจากที่จบการศึกษาช่วงมัธยมแล้ว คุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงค่าเทอม ค่าหอพัก ค่ากินอยู่ ไปจนถึงค่ากิจกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกด้วย นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่บางคนยังมีการวางแผนการศึกษาให้ลูกไปจนถึงระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ทำให้ต้องมีการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษาให้รอบคอบ

 

3. ค่าใช้จ่ายด้านอื่น

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะครอบคลุมไปถึงค่าขนม ค่าอาหาร ไปจนถึงค่าใช้จ่ายที่ลูกร่วมใช้ในครอบครัวทั้งหมด นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายสำหรับอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วยของลูกด้วยเช่นกัน

ที่สำคัญ สำหรับบ้านที่ต้องการช่วยให้ลูกตามหาความชอบและความสามารถของตนเองเพื่อความสุขในอนาคต ครอบครัวก็ยังต้องวางแผนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนดนตรี เรียนกิจกรรมสันทนาการ ไปจนถึงค่าใช้จ่ายเพื่องานอดิเรกทั้งหมด

นอกจากนี้ หากครอบครัวไหนต้องทำงานตลอดเวลาจนไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องพี่เลี้ยงเด็ก หรือ เนอร์สเซอรีอีกด้วย

5 เคล็ดลับวางแผนการเงินลูกที่นักวางแผนการเงินแนะนำ!

แม้จะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นแค่ 3 ประเภท แต่เมื่อรวมกันในระยะยาวแล้ว ค่าใช้จ่ายทั้ง 3 อย่างนี้อาจมีมูลค่าสูงจนทำให้มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละช่วงเวลาได้เช่นกัน ที่ปรึกษาทางการเงิน Money Adwise มาพร้อมกับ 5 เคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่วางแผนการเงินเพื่อการศึกษาและทุกด้านของชีวิตลูก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นภาระทางการเงิน แต่สร้างความสบายใจได้สูงสุดกัน

 

1. เช็กรายจ่ายทั้งหมดของครอบครัวเป็นลำดับแรก

เมื่อพ่อแม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกทั้งหมด ดังนั้น ก่อนที่จะวางแผนการเงินลูก คุณพ่อคุณแม่จะต้องพิจารณารายจ่ายในครอบครัวให้รอบด้านเสียก่อน โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิม เช่น ค่าบ้าน ค่ารถยนต์ ไปจนถึงหนี้สินการทำธุรกิจและหนี้สินด้านอื่น จากนั้นจึงคำนวณค่าใช้จ่ายของลูกทั้งหมดไปพร้อมกันเมื่อพ่อแม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกทั้งหมด ดังนั้น ก่อนที่จะวางแผนการเงินลูก คุณพ่อคุณแม่จะต้องพิจารณารายจ่ายในครอบครัวให้รอบด้านเสียก่อน โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิม เช่น ค่าบ้าน ค่ารถยนต์ ไปจนถึงหนี้สินการทำธุรกิจและหนี้สินด้านอื่น จากนั้นจึงคำนวณค่าใช้จ่ายของลูกทั้งหมดไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ดี การคำนวณค่าใช้จ่ายยังต้องพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลต่อทั้งอัตราดอกเบี้ย ไปจนถึงมูลค่าของเงินที่เพิ่มขึ้นและลดลง เพื่อเป็นการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

2. กำหนดเป้าหมายกันทั้งครอบครัว

เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้ลงตัวมากที่สุดเช่นกัน เริ่มตั้งแต่เป้าหมายทางการเงินส่วนตัวที่ต้องการ เป้าหมายทางการเงินของครอบครัว จากนั้นจึงเริ่มพิจารณาและวางแผนเป้าหมายในชีวิตของลูกบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการศึกษาบุตรที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ลูกเริ่มมีพัฒนาการ

โดยเบื้องต้น คุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่การเลือกโรงเรียนให้กับลูก หลักสูตรที่ต้องการ ไปจนถึงระดับการศึกษาที่ต้องการจะส่ง เพื่อเป็นการจำกัดวงเงินในแต่ละช่วง เช่น เลือกโรงเรียนเตรียมอนุบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมและมัธยม ไปจนถึงมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่มีการรวมอัตราเงินเฟ้อเข้าไปด้วย

 

3. สร้างแผนการเงินที่แข็งแรง แต่ยืดหยุ่น

เมื่อทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีการรวมอัตราเงินเฟ้อเข้าไปแล้ว สิ่งต่อมาที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำ คือ การสร้างแผนการเงินรองรับค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการกำหนดรายได้ที่เพียงพอ การวางแผนสำหรับเงินสำรองฉุกเฉิน ไปจนถึงการวางแผนเพิ่มและลดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของครอบครัวได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ขอแนะนำว่า ควรจะประเมินแผนการเงินให้อยู่บนหลักความเป็นจริงและความต้องการของทุกคน เพราะหากฝืนทนต่อไปก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจ ทำให้ไม่สามารถคงแผนการเงินที่ต้องการในระยะยาวได้ ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินในอนาคตด้วย

 

4. ต่อยอดเงินเก็บด้วยการลงทุน

ลำพังแค่นำรายได้มาหมุนเป็นค่าใช้จ่าย แม้จะช่วยสร้างสภาพคล่องในช่วงเวลาที่ต้องการ แต่ในระยะยาวก็อาจเกิดเป็นปัญหาทางการเงินได้ เพราะอย่าลืมว่า คุณพ่อคุณแม่เองก็มีโอกาสเกษียณจากการทำงาน และต้องการรายได้เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในขณะที่ไม่สามารถทำงานได้ ตลอดจนสร้างรายเพื่อเสริมสภาพคล่องในการเลี้ยงดูบุตร คุณพ่อคุณแม่เองก็ควรนำเงินเก็บออกมาลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสม กำหนดระยะเวลาลงทุนชัดเจน พร้อมเลือกผลตอบแทนคาดหวังที่ตอบโจทย์ ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่รับไหวตามปัจจัยรอบด้านของชีวิต

เช่น หากลูกยังเล็ก มีค่าใช้จ่ายอีกมาก อาจเลือกจัดพอร์ตความเสี่ยงระดับกลาง แต่หากมีเงินหมุนเวียนสูง มีประสบการณ์การลงทุน และต้องการนำเงินลงทุนมาใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าการศึกษา หรือ ค่าใช้จ่ายลูก การเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นก็เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ในเรื่องของผลตอบแทนมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและเงื่อนไขการสร้างผลตอบแทนของสินทรัพย์การลงทุนเช่นกัน

 

5. บริหารความเสี่ยงรอบด้าน

ความไม่แน่นอนเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ต้องวางแผนรับมือให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่แน่นอนในเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เพราะบางครั้งต่อให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีแค่ไหน โรคภัยไข้เจ็บก็ยังเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นร่วมด้วย

คุณพ่อคุณแม่สามารถวางแผนรับมือความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนและปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากทั้งการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ให้กับตัวเองและลูก อาทิ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ไปจนถึงประกันชีวิต

นอกจากนี้ คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถวางแผนมรดกล่วงหน้า เพื่อนำสินทรัพย์กลับมาเป็นทุนให้ลูก เผื่อในกรณีที่เกิดเสียชีวิตในวันที่ลูกยังเรียนไม่จบ หรือ ยังตั้งตัวไม่ได้ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถจัดการวางแผนมรดกได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการตั้งผู้จัดการมรดก หาทนายความ ไปจนถึงการจัดสรรมรดกกับผู้เชี่ยวชาญ

 

การวางแผนการศึกษาบุตรและค่าใช้จ่ายรอบด้านในชีวิตเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกยังไม่ลืมตาดูโลก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดี ไปจนถึงการสร้างความสุขทางใจจากความสบายใจเรื่องเงินและความพร้อมของพ่อแม่ อย่าลืมนำเคล็ดลับวางแผนเก็บค่าเทอมลูกและค่าใช้จ่ายรอบด้านที่ Money Adwise นำมาฝากนี้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม

 

แต่จะดีกว่าไหม? หากคุณพ่อคุณแม่จะสามารถจัดสรรเวลาทำงาน เลี้ยงลูก และดูแลครอบครัวได้โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องเงินสำหรับเลี้ยงดูลูก นักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® จาก Money Adwise พร้อมเป็นที่ปรึกษาช่วยวางแผนทุนการศึกษาบุตรและทุกค่าใช้จ่ายรอบด้านเพื่อสร้างความสบายใจที่แท้จริงได้ในครอบครัว นัดเวลาปรึกษาครั้งแรกฟรี!

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้