คุณวุฒิ CFP® คืออะไร จำเป็นต่องานนักวางแผนการเงินแค่ไหน?

สมัครงานนักวางแผนการเงิน CFP®

งานที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงิน เป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องใช้ประสบการณ์ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ยวชาญและความรู้ด้านการเงินที่ถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงแต่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานจริง เพื่อช่วยให้เข้าใจความต้องการและข้อจำกัดของลูกค้าเท่านั้น แต่การสอบอบรมคุณวุฒิทางการเงินเพื่อเป็น “นักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP®” ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเพิ่มทั้งความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในสายงาน ทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงานที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงินอีกด้วย

แล้วคุณวุฒิ CFP® คืออะไร จำเป็นต่ออาชีพนักวางแผนทางการเงินมากน้อยแค่ไหน ในบทความนี้ Money Adwise จะขอชวนทุกคนมาทำความรู้จักคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ทั้งยังเป็นคุณวุฒิที่สามารถให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมมากอีกด้วย

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® คืออะไร?

เมื่อแรกเริ่มหางานในสายทางการเงิน ใครหลายคนอาจได้เจอเข้ากับตำแหน่งงานนักวางแผนการเงิน CFP® จนทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่า คุณวุฒิ CFP® คืออะไร เพราะโดยปกติแล้วที่ปรึกษาทางการเงินส่วนมากจะมีใบอนุญาต Investment Consultant (IC) และ Investment Planner (IP) เป็นหลัก

คุณวุฒิ CFP® หรือ คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นคุณวุฒิระดับสากลของนักวางแผนทางการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Certified Financial Planner Board of Standard Inc. แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1973 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่ผ่านการอบรมและสอบผ่านตามเงื่อนไขทั้งหมดจะได้รับการออกคุณวุฒิโดย Financial Planning Standard Board หรือ FPSB ผ่านสมาคมนักวางแผนการเงินในแต่ละประเทศ เมื่อได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® แล้ว ก็จะสามารถให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ครอบคลุมทุกความต้องการอย่างรอบด้าน ตามเงื่อนไข ความซับซ้อน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา

คุณวุฒิ CFP® ให้บริการทางการเงินด้านใดได้บ้าง?

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® มีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบไปด้วย 7 วิชาหลัก (ในประเทศไทย 6 วิชาหลัก) ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเบื้องต้น ดังนี้

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ครอบคลุมไปถึงข้อกฎหมายและการให้บริการทางการเงินทั้งหมด
 2. การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย ครอบคลุมการวางแผนซื้อประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงในชีวิตทุกรูปแบบ
 3. การวางแผนสิทธิประโยชน์พนักงาน อาทิ การทำ Stock Option และ Stock Plan ให้กับพนักงาน รวมไปถึงสวัสดิการต่าง ๆ สำหรับธุรกิจ
 4. การวางแผนการลงทุนแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการเลือกสินทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงการลงทุน ตลอดจนการวางแผนเพื่อสร้างผลตอบแทน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 5. การวางแผนภาษี อาทิ การคำนวณและตรวจสอบภาษี ตลอดจนข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารภาษีอย่างถูกต้อง
 6. การวางแผนเพื่อการเกษียณ เช่น การวางแผนการเงิน การลงทุน การจัดการภาษี และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. การวางแผนมรดก ครอบคลุมการจัดทำพินัยกรรม ภาษีมรดก ตลอดจนการบริหารทรัพย์สินจากมรดก

ด้วยเหตุนี้ นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® จึงสามารถให้คำปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคลที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินได้อย่างหลากหลายด้าน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนการเงินที่เปรียบเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตได้อย่างมั่นคง ซึ่งนำไปสู่การสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและลงตัวกับความต้องการได้มากที่สุด

ดังนั้น งานนักวางแผนการเงิน CFP® จึงต้องอาศัยทั้งความทุ่มเทในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการอัปเดตความรู้ทางการเงินใหม่ ๆ และนำไปปรับใช้ร่วมกับพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้อง เพื่อสร้างแผนการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพไปในเวลาเดียวกัน

คุณวุฒิ CFP® แตกต่างจากคุณวุฒิ CFA อย่างไร?

หลังจากที่เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า คุณวุฒิ CFP® คืออะไร สามารถให้บริการด้านไหนได้บ้าง ใครหลายคนคงสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า คุณวุฒิ CFP® นั้นมีความแตกต่างจากคุณวุฒิ CFA อย่างไร เนื่องจากเข้าใจว่า ทั้งสองคุณวุฒิเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกัน

โดยทั้งสองคุณวุฒิจะมีความแตกต่างกันตรงที่ขอบเขตการทำงานและความเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยคุณวุฒิ CFP® จะมุ่งเน้นไปที่การให้คำปรึกษาและบริหารจัดการด้านการเงินส่วนบุคคล ซึ่งจะครอบคลุมถึงการลงทุนและการเงินส่วนบุคคลในแง่มุมต่าง ๆ

ในขณะที่คุณวุฒิ CFA หรือ Chartered Financial Analyst เป็นคุณวุฒิวิชาชีพด้านการเงินและการลงทุนที่ถือกำเนิดขึ้นในปีค.ศ. 1963 มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เนื่องจากหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ การบริหารพอร์ตการลงทุน ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนการลงทุน รวมไปถึงการจัดการการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ทั้งยังต้องมีความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์และสถิติที่ถูกต้องด้วย

ด้วยเหตุนี้ คุณวุฒิ CFA จึงเป็นคุณวุฒิสำคัญสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินทรัพย์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิเคราะห์การเงิน งานที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงิน รวมไปถึงวาณิชธนากร ซึ่งเป็นผู้วางแผนหาเงินทุนและให้คำปรึกษาด้านการเงินทางธุรกิจ

เตรียมตัวสอบคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ได้อย่างไร?

สำหรับใครที่ต้องการทำงานที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงิน แต่ยังไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® สามารถเตรียมตัวอบรมและสอบคุณวุฒิได้ตามขั้นตอนตามหลัก 4 E’s ได้ ดังนี้

 1. E - Education อบรม 6 ชุดวิชาตามที่กำหนดในศูนย์อบรม ThaiPFA สามารถติดตามตารางการอบรมและรายละเอียดการอบรมได้ที่เว็บไซต์ของ ThaiPFA
 2. E - Examination ทำการทดสอบ 4 ชุดวิชาตามที่กำหนดในศูนย์อบรม ThaiPFA ประกอบไปด้วย
  - พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
  - การวางแผนการลงทุน
  - การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
  - การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน
 3. E - Experience เมื่อผ่านการทดสอบครบทั้ง 4 ชุดวิชา ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสร้างประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอีก 3 ปี* ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่ทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเป็นผู้กำหนด
 4. E - Ethics นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® จะต้องปฏิบัติและยึดถือ “ประมวล จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” และ “หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน”

อย่างไรก็ดี เมื่อได้รับคุณวุฒิ CFP® เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® จำเป็นที่จะต้องยื่นต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุก 2 ปีปฏิทิน โดยนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® จะต้องเก็บจำนวนชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) ให้ครบตามที่สมาคมฯ กำหนดด้วย

จะเห็นได้ว่า กว่าจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® นั้นต้องอาศัยทั้งความพยายาม ตลอดจนเวลาในการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี สำหรับใครที่ยังไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ในขณะนี้ แต่ยังต้องการเริ่มงานที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงิน การทำงานร่วมกับนักวางแผนการเงิน CFP® ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ช่วยพัฒนาและสร้างความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ทั้งยังช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานจริงที่จำเป็นต่อการสอบคุณวุฒิได้เช่นกัน

สมัครร่วมทีมกับ Money Adwise เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานจริงกับนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® พร้อมต่อยอดโอกาสเติบโตในงานสายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สมัครงานที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนการเงินกับ Money Adwise ได้ง่าย ๆ เพียงกรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบ แล้วนัดเวลาพูดคุยได้ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้