ที่เดียวครบ! ทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเริ่มงานที่ปรึกษาทางการเงิน

รู้จักงานที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้เขียน รัฐพล วชิรเมฆากุล CFP®

เมื่อพูดถึงงานในสายการเงิน คนส่วนใหญ่มักนึกถึงการทำงานในธนาคาร สถาบันการเงิน ไปจนถึงการเป็นนักวางแผนการลงทุน แต่นอกเหนือจากอาชีพดังกล่าวแล้ว งานที่ปรึกษาทางการเงินก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีโอกาสพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งยังเป็นหนึ่งในอาชีพสำคัญที่ช่วยสร้างความสบายใจเรื่องเงิน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การสร้างชีวิตที่ตอบโจทย์ในทุกแง่มุม 

หากคุณเป็นอีกคนที่อยากเป็นนักวางแผนการเงิน แต่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างไร มารู้จักทุกเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสายงานที่ปรึกษาทางการเงินให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจสมัครงานในตำแหน่งที่ปรึกษาทางการเงินกัน

รู้จักอาชีพนักวางแผนการเงินให้มากขึ้น

เพราะรากฐานของชีวิตเริ่มต้นจากความมั่นคงทางการเงิน ด้วยเหตุนี้ การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้ทุกคนสร้างชีวิตในแบบที่ต้องการได้ อย่างไรก็ดี การสร้างความมั่นคงทางการเงินไม่ได้อาศัยเพียงการเก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝากเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักวิธีบริหาร ลงทุน และต่อยอดอย่างเหมาะสม ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้และความเข้าใจด้านการเงินที่ถูกต้อง มิเช่นนั้นอาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเก็บไปเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ นักวางแผนการเงินจึงเป็นอาชีพสำคัญที่จะเข้ามาลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนำเงินไปต่อยอดอย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนช่วยนำเงินเก็บไปต่อยอดเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางการเงินที่ตรงกับเป้าหมายชีวิตที่ต้องการ

ตามหลักแล้ว งานที่ปรึกษาทางการเงินจะโฟกัสไปที่การนำความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องมาปรับใช้ให้เข้ากับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับไหวและเป้าหมายทางการเงินที่ลูกค้าต้องการ จากนั้นจึงนำข้อมูลทุกด้านมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อสร้างแผนทางการเงินที่มีความเป็นไปได้สูงสุด ครอบคลุมทุกความเสี่ยง ข้อจำกัด และความต้องการอย่างรอบด้าน แต่ยังสามารถปรับแผนได้อย่างยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เปลี่ยนไปในอนาคต

 

 

4 คำถามที่หลายคนมักสงสัยเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาทางการเงิน

คำถามที่ 1 :อยากเป็นนักวางแผนการเงิน ต้องเรียนจบอะไรมา?

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้มีข้อบังคับด้านการศึกษาที่จบมา ดังนั้น ไม่ว่าจะเรียนจบจากคณะ สาขา หรือมหาวิทยาลัยใดก็สามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินได้ เพียงแต่จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงทางการเงินทุกด้านอย่างถูกต้อง

สำหรับใครที่ไม่ได้เรียนจบจากคณะ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน แต่อยากเป็นนักวางแผนการเงินก็จะต้องเข้ารับการอบรมจากสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมนักวางแผนการเงินไทย หรือ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรับคุณวุฒิเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและนำไปต่อยอดในสายงานได้ 

อย่างไรก็ดี นอกจากจะเข้ารับการอบรมจากสถาบันที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ที่อยากเป็นนักวางแผนการเงิน ตลอดจนผู้ที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิมาแล้วยังสามารถร่วมทีมกับนักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับโลกที่สามารถดูแลแผนการเงินได้อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์การทำงานจริง พร้อมเรียนรู้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องได้เช่นกัน

 

คำถามที่ 2 : งานที่ปรึกษาทางการเงินแตกต่างจากนักวางแผนการลงทุนหรือไม่?

งานที่ปรึกษาทางการเงินจะแตกต่างกันไปตามความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิที่ได้รับ โดยหากเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® จะสามารถวางแผนการเงินและการลงทุนที่ครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่การวางแผนบริหารกระแสเงินสดเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงิน การวางแผนการลงทุนให้ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงิน ไปจนถึงการให้คำปรึกษาวางแผนประกันชีวิตและสุขภาพ การสร้างแผนเกษียณ การจัดการภาษี ตลอดจนช่วยวางแผนจัดการมรดก

อย่างไรก็ดี นักวางแผนการลงทุนที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License (Investment Consultant) หรือ ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน IP License (Investment Planner) จะสามารถแนะนำ ดูแล หรือ วางแผนการลงทุนได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่จะไม่สามารถช่วยวางแผนทางการเงิน หรือ เป้าหมายทางการเงินด้านอื่นได้ หรือแม้แต่คุณวุฒิ AFPT™ จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเองก็จะครอบคลุมแค่การดูแลแผนการลงทุนและแผนประกันชีวิตเท่านั้น โดยทุกคนสามารถศึกษารายละเอียดของ 5 คุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงินได้ที่นี่

 

คำถามที่ 3 : นักวางแผนการเงินสร้างรายได้อย่างไร?

รายได้ของนักวางแผนการเงินจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ โดยรายได้หลักของงานที่ปรึกษาทางการเงินจะมาจาก 3 ส่วนหลัก ดังนี้

  1. ค่าบริการที่ปรึกษา ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้า ความยากง่ายของแผนการเงิน และจำนวนเงินที่ต้องบริหาร
  2. ค่าคอมมิชชัน จากผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ไปจนถึงผลิตภัณฑ์การลงทุน
  3. รายได้ด้านอื่น เช่น ค่าวิทยากรในงานสัมมนา การบรรยายพิเศษ หรือ การเขียนหนังสือ

 

อย่างไรก็ดี หากนักวางแผนการเงินทำงานภายใต้องค์กร สถาบันการเงิน หรือ มีการร่วมทีมกัน ก็อาจมีเงินเดือนพื้นฐาน หรือ รายได้จากส่วนอื่นเข้ามาเสริมรายได้จาก 3 ช่องทางหลักนี้ด้วย

 

คำถามที่ 4 : นักวางแผนการเงินทำงานที่ไหนบ้าง?

การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมาพร้อมอิสระในการทำงานที่ค่อนข้างสูง โดยหากร่วมทีมกับนักวางแผนการเงินผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นเพื่อจัดทำบริษัทก็จะมีอิสระทั้งในเรื่องของการทำงานร่วมกับลูกค้า การจัดสรรเวลาทำงาน ไปจนถึงการเลือกทำงานได้จากทุกที่ตามที่ต้องการ

อย่างไรก็ดี หากเป็นงานที่ปรึกษาทางการเงินในองค์กร สถาบันการเงิน หรือตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีเวลาในการเข้างานที่ชัดเจน ทั้งยังมาพร้อมกับกฎระเบียบและข้อบังคับในการเข้าออฟฟิศอีกด้วย ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน

 

อยากเป็นนักวางแผนการเงิน ควรเริ่มต้นอย่างไร?

งานที่ปรึกษาทางการเงินเป็นหนึ่งในงานที่มีความอิสระทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอแผนการเงินที่ดีที่สุด การเลือกใช้เทคนิคการลงทุน ไปจนถึงการบริหารจัดการงานทุกด้านแบบจบได้ในคนเดียว

อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นงานที่มีความอิสระสูง แต่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ นักวางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการติดตามผลและอัปเดตแผนการเงินเพื่อคงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเอาไว้ 

นอกจากนี้ งานที่ปรึกษาทางการเงินยังเป็นการนำเงินของลูกค้ามาบริหารจัดการเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ ซึ่งบางกรณี ลูกค้าอาจนำเงินเก็บมากกว่าค่อนชีวิตมาให้เราบริหารและหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับไป  

ดังนั้น คนที่อยากเป็นนักวางแผนการเงินจึงต้องสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถวางแผนเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ได้ ซึ่งจะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตลูกค้า ที่อาจทำให้แผนการเงินเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อ 


เพียงเท่านี้ ทุกคนก็สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจงานที่ปรึกษาทางการเงินได้ครบทุกรายละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้ว สำหรับใครที่อยากเป็นนักวางแผนการเงิน แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร มาเริ่มต้นงานสายการเงินในฐานะนักวางแผนการเงินกับ Money Adwise ได้แล้ววันนี้ แม้จะยังไม่มีประสบการณ์ หากมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพร้อมเรียนรู้ก็เริ่มต้นงานสายนี้ได้เช่นกัน

นอกจากจะได้ร่วมงานกับนักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® เพื่อสร้างแผนการเงินให้กับลูกค้าทุกระดับแล้ว Money Adwise ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับสถาบันการเงิน FinTech และบริษัททางการเงินชั้นนำระดับโลก ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เลือกใช้งานครบครัน เพื่อช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองสู่การเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด


สมัครงานที่ปรึกษาทางการเงินกับ Money Adwise ง่าย ๆ เพียงกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ให้ครบ แล้วนัดเวลาคุยได้ทันที

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้