งานที่ปรึกษาทางการเงินต้องใช้คุณวุฒิ หรือ License อะไรบ้าง?

Financial Advisor ต้องมี License อะไรบ้าง

งานที่ปรึกษาทางการเงิน ไม่เพียงแต่จะต้องอาศัยทักษะคิดวิเคราะห์และเข้าใจถึงความต้องการด้านการเงินของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังเป็นสายอาชีพที่ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จนทำให้ใครหลายคนสงสัยอยู่ไม่น้อยว่า ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor ต้องมี License อะไรบ้าง หรือ หากต้องการสมัครงานที่ปรึกษาทางการเงินจะต้องใช้คุณวุฒิใดเพื่อยื่นพิจารณา มาไขทุกข้อสงสัยในบทความนี้กัน!

 

กลุ่มใบอนุญาต

ความซับซ้อนของโลกการเงิน การลงทุน รวมถึงผลิตภัณฑ์การเงินทั้งหมดอาจทำให้ใครหลายคนสงสัยว่า อาชีพ Financial Advisor ต้องมี License อะไรบ้าง ซึ่งตามหลักแล้ว License ของงานที่ปรึกษาทางการเงินจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มใบอนุญาต และ กลุ่มคุณวุฒิ

มาเริ่มกันที่ใบอนุญาตกันก่อน โดยใบอนุญาตถือเป็น License ขั้นพื้นฐานที่นักวางแผนการเงินและการลงทุนทุกคนต้องมี เนื่องจากเป็นข้อบังคับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หากใครให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือ วางแผนด้านการเงินโดยไม่มีใบอนุญาตจะถือว่าผิดกฎหมาย ในปัจจุบันนี้ ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปรึกษาทางการเงินจะประกอบไปด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้

 

1. ใบอนุญาตวางแผนการลงทุน

  • Investment Consultant

ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน แนะนำได้เฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญตามระดับใบอนุญาต เช่น Investment Consultant Plain จะแนะนำได้เฉพาะตราสารทุน กองทุนรวม และตราสารหนี้ที่ไม่ซับซ้อน แต่หากเป็น Investment Consultant Complex 1 จะแนะนำได้ทั้งตราสารทุน กองทุนรวม ตราสารหนี้ทุกรูปแบบ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีความเสี่ยงสูง

  • Investment Planner

ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน ช่วยแนะนำและวางแผนการลงทุนให้แบบเฉพาะบุคคลตามเป้าหมาย หรือ ความสนใจได้ ซึ่งจะเป็นใบอนุญาตที่ต่อยอดมาจาก Investment Consultant อีกที

  • Investment Analyst

ใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุน ทำหน้าที่วิเคราะห์และประเมินสภาพและการสร้างผลตอบแทนของสินทรัพย์การลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มักเป็นใบอนุญาตขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทประกันภัย

 

2. ใบอนุญาตเกี่ยวกับประกันภัย

  • ใบอนุญาตตัวแทนประกันภัย / ประกันชีวิต

ตัวแทนประกันภัย / ประกันชีวิต คือ ผู้ที่ขายผลิตภัณฑ์ประกันที่มีสังกัดอยู่ในบริษัท เลือกขายได้เฉพาะประกันจากบริษัทที่สังกัดเท่านั้น ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือ (คปภ.)

  • ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย / ประกันชีวิต

นายหน้าประกันภัย / ประกันชีวิต เป็นคนกลางอิสระที่สามารถเสนอขาย หรือ แนะนำผลิตภัณฑ์ประกันได้ทุกบริษัท สามารถขึ้นทะเบียนใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือ (คปภ.)

 

รู้ไว้ใช่ว่า!

ตามกฎหมายแล้วจะสามารถเลือกเป็นได้แค่ ‘ตัวแทน’ หรือ ‘นายหน้า’ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะไม่มีข้อบังคับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ หรือ เสนอขาย เช่น เป็นตัวแทนประกันภัยและประกันชีวิตพร้อมกันได้ หรือ เป็นนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิตพร้อมกันได้

 

กลุ่มคุณวุฒิ

นอกจาก License กลุ่มใบอนุญาตแล้ว การเติบโตในสายงานที่ปรึกษาทางการเงินยังต้องอาศัย License ในกลุ่มคุณวุฒิพิเศษเช่นกัน โดยคุณวุฒิต่าง ๆ นี้จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ด้านการวางแผนการเงินได้อย่างรอบด้าน ทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ตั้งแต่บุคคลธรรมดา เจ้าของธุรกิจ ไปจนถึงผู้ที่ต้องการวางแผนการลงทุนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัจจุบันนี้ คุณวุฒิสำคัญสำหรับงานที่ปรึกษาทางการเงินนั้นจะประกอบไปด้วย 3 แบบหลัก ดังนี้

 

1. Associate Financial Planner Thailand : AFPT™

คุณวุฒิที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ผู้เข้าสอบจะต้องเลือกสายความเชี่ยวชาญเพื่อรับคุณวุฒิเป็น ‘AFPT™ สำหรับการลงทุน’ หรือ ‘AFPT™ สำหรับการประกันภัย’

 

2. Certified Financial Planner : CFP®

นักวางแผนทางการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินทุกรูปแบบ ทั้งยังสามารถช่วยวางแผนจัดการภาษีและมรดก ประกันภัยทุกรูปแบบ ไปจนถึงแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถแนะนำการวางแผนเกษียณที่เหมาะสมได้ ถือเป็นคุณวุฒิระดับโลกที่ให้บริการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างครอบคลุม

 

3. Chartered Financial Analyst : CFA

คุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุนระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับใช้ต่อยอดในสายอาชีพอย่างผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือ ผู้จัดการกองทุน ที่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการหลักทรัพย์ขั้นสูง

 

 

อยากทำงานที่ปรึกษาทางการเงิน วางแผนสอบใบอนุญาต / คุณวุฒิอย่างไร?

ได้รู้กันไปแล้วว่างานที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ Financial Advisor ต้องมี License อะไรบ้าง สำหรับใครที่ต้องการวางแผนสอบ License เพื่อสมัครงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ลองมาพิจารณาตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 

1. สำรวจตัวเองก่อน

อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินเหมาะสำหรับผู้ที่มีใจรักการบริการ ใจเย็นที่จะรับฟังเพื่อเข้าใจปัญหาและความต้องการด้านการเงินของผู้อื่น อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่ขยันเรียนรู้ อัปเดตความรู้ใหม่ ๆ เสมอ และยังต้องติดตามข่าวสารอย่างเป็นประจำ

อย่าลืมว่า ที่ปรึกษาการเงินจะเป็นผู้เข้ามาบริหารจัดการการเงินของผู้อื่น ดังนั้น หากไม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ขยันเรียนรู้ หรือ ไม่พยายามเข้าใจผู้อื่นอย่างเป็นกลาง ก็อาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อทั้งอาชีพและการเงินของลูกค้าได้

 

เริ่มอบรมและสอบใบอนุญาตที่จำเป็น

หากสำรวจตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า ต้องการเริ่มงานที่ปรึกษาทางการเงินอย่างแน่นอน ขั้นตอนต่อมา คือ การเริ่มอบรมและสอบใบอนุญาตที่จำเป็น เช่น Investment Consultant และ Investment Planner

จากนั้น แนะนำให้ต่อยอดไปยังใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับประกัน และเพิ่มพูนความรู้เพื่อการให้บริการที่ครบครันจากการอบรมและสอบคุณวุฒิเป็นลำดับต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณวุฒิวิชาชีพ CFP® ที่ครอบคลุมการวางแผนการเงินแบบรอบด้าน ซึ่งปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีเพียงแค่ 421 คนเท่านั้น

 

สมัครงานที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำหลายแห่งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ได้เข้าทำงานในสายอาชีพการเงินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาต หรือ คุณวุฒิมาก่อน

ทุกคนสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานจริง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพนี้ได้อย่างละเอียด จากนั้นจึงพัฒนาตนเอง พร้อมเตรียมตัวไปอบรมและสอบใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

 

จะเห็นได้ว่า การเตรียมตัวสอบใบอนุญาตและการสมัครงานที่ปรึกษาทางการเงินนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด ขอเพียงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นก็สามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความสามารถได้

แม้จะยังไม่มีประสบการณ์ ใบอนุญาต หรือ คุณวุฒิ หากมีความสนใจเรื่องการเงินการลงทุนและพร้อมพัฒนาตัวเองในสายงานการเงิน สามารถสมัครเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับ Money Adwise เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับนักวางแผนการเงินที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ CFP® พร้อมพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสอบใบอนุญาตและคุณวุฒิต่อไป กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบแล้วนัดเวลาคุยได้ทันที

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้